Tiểu Phẫu

 

-Cắt Mí Baby

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-Thu Gọn Cô Bé Trong ,Ngoài.

 

 

 

-Nâng Mũi.

 

 

-Nâng Cung Mày Giấu Chỉ, Cắt Da Thừa Mắt Dưới.